Over ons

Persoonlijk & toegankelijk
Astrid en Mirjam Collee - 1000x667 sp
Mirjam Collée & Astrid Collée

In 2005 hebben Mirjam Collée en Astrid Collée de deuren van Collée Counselling en Coaching geopend in het centrum van Delft. Na jaren samen te hebben gewerkt is ons team geleidelijk aan uitgebreid met vakkundige coaches. Onze coaches beschikken, naast werkervaring en opleiding allemaal over levenservaring. Voor ons is deze levenservaring van grote meerwaarde om vanuit gelijkwaardigheid, herkenning en bezieling te kunnen werken. Ons doel is om op praktische wijze- en met behulp  van diverse psychologische tools, mensen te ondersteunen.

Hieronder vindt u een opsomming van (een deel van) onze opleidingservaring en dagelijkse activiteiten:

 

Hogeschool Arnhem en CS opleidingen
Opleiding Regie op Verzuim. Wet en regelgeving Poortwachter

 

Universiteit Utrecht
Specialisatie Depressie, Medicatie en terugbrengen van Suïcide risico

 

Mijnders Advies
Regelgeving Wet Verbetering Poortwachter

 

Van Genderen en Rijkeboer
Opleiding Schemagerichte Therapie, diagnostiek


Diverse cursussen ter verdieping van kennis en jaarlijkse nascholing t.a.v. diverse stoornisproblematiek, deskundigheidsbevordering, kennis wet en regelgeving, loopbaanbegeleiding, jobcoaching, enz.

 

Academie voor Counselling en Coaching
Specialisatie in Burnout, Emdr en Communicatie

Dagelijkse activiteiten:

 • Psychosociale ondersteuning van mensen met diverse problematiek

 • Ondersteuning bij herstel- en hervatten van werk na ziekte

 • Loopbaanbegeleiding voor mensen met zowel fysieke- als psychische klachten

 • Ondersteuning bij herstel na/tijdens depressie en/of burnout

 • Loopbaanbegeleiding voor mensen met stoornis-/ontwikkelingsproblematiek zoals Adhd, Add, Autisme, Borderline, enz.

 • Loopbaanbegeleiding individueel voor particulieren

 • Uitvoering trajecten Werkfit, Maatschappelijke Deelname, Participatie Interventie

 • Trajecten outplacement en 1e, 2e en 3e spoor

 • Trajecten voor gemeenten

 • Geven van individuele sollicitatietrainingen

 • Trainingen sociale vaardigheden

 • Toepassen van schemagerichte coaching

 • Toepassen cognitieve coaching

 • Toepassen van communicatietrainingen individueel

 • Familie opstellingen individueel

 • Coachen van startende ondernemers/ondersteunen bij verbeteren van de omzetcijfers.

"Ze zijn echte Toppers. Helpen mensen zoals mij weer terug te komen in de arbeidsmarkt, en geven hoop om leuke dingen te doen. Ik kom zelfs woorden tekort, als ik ze beschrijf. Gewoonweg het beste wat mij kon overkomen. Vooral na alle tegenvallen."

Maak kennis met het team

Hier een tekst om het team toe te lichten

Agnes Dieleman

Laura van der Klugt

Bob Offereins

Yvonne Borsboom

Neem een kijkje in de praktijk