Tools

Collée Counselling Coaching praktijk

Schemagerichte coaching:
Als het leven je over het algemeen gemakkelijk af gaat en zich geen structurele problemen voordoen, zijn een aantal van deze tools waarschijnlijk overbodig. Maar als je iedere keer dezelfde valkuilen of vervelende situaties tegenkomt, kan het interessant zijn om jouw eigen handelen iets beter te onderzoeken. Hiervoor helpt het om jouw coping/strategiën beter in beeld te brengen. Coping is de manier waarop wij bijvoorbeeld omgaan met confronterende situaties, tegenslag en heftige emotie. Om dit te onderzoeken bespreken wij samen met jou eerdere levenservaringen. Het geeft een ontzettend helder beeld van de manier waarop jouw strategieën zijn ontstaan en waar we samen aan kunnen werken!

Cognitieve coaching:
Zodra je vervalt in negatieve aannames, niet realistische gedachten of en/of angsten, passen we een stukje cognitieve coaching toe. Het uitgangspunt van cognitieve coaching is dat gedachten (cognities) een invloed hebben op ons gedrag en op hoe we ons voelen, en omgekeerd.

Via cognitieve coaching leert men via inzichten de gedachten gedachten te toetsen aan de realiteit , gedachten om te buigen, hiermee emotiebeleving- en het gedrag te veranderen.

De uiteindelijke bedoeling is altijd dat je beter leert omgaan met emotionele problemen, zoals angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens.

EMDR wordt gebruikt om traumaverwerking te doen en om opgeslagen,negatieve associaties te resesetten.

Familiedynamieken:
Familiedynamiek in beeld brengen. Wanneer je jezelf niet helemaal vrij voelt om zelfstandig keuzes te maken omdat dit niet overeen komt met wat je ooit geleerd hebt of wat er van jou verwacht wordt, kan dit soms persoonlijke ontwikkeling in de weg staan. Het bespreken van familiedynamieken kan helderheid geven over waarom je doet wat je doet en op welke manier je verandering kunt aanbrengen door jouw eigen aandeel in de dynamiek te veranderen.