EMDR

Traumaverwerking met EMDR
Collée Counselling Coaching praktijk

Traumaverwerking met EMDR

Onze ervaring is dat EMDR goede en relatief snelle resultaten biedt.

Letterlijk: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie die bedoeld is, voor mensen met posttraumatische klachten (PTSS) en andere traumagerelateerde angsten.
Bij EMDR wordt de client gevraagd zich te richten op het als meest belastend ervaren moment in de nare ervaring, waarna hem een afleidende stimulus wordt aangeboden. Dit wordt gedaan in de vorm van visuele signalen (het met de ogen volgen van de hand van de therapeut), sommige collega’s gebruiken geluidssignalen met een koptelefoon.Zelf gebruik ik klopjes op de knie omdat het voor sommige mensen lastig is om zich te kunnen concentreren met de oogbewegingen of geluid.
Deze oogbewegingen of andere vorm van stimulatie van de linker- en rechter hersenhelft, in combinatie met teruggaan naar een gebeurtenis op therapeutische wijze, brengt een bepaald proces op gang in de hersenen.
Hierdoor wordt de traumatische situatie geherevalueerd, en neemt de emotionele lading af tot een aanvaardbaar niveau.
Het idee is dat de oogbewegingen zowel de linker- (taal en analyse) als de rechterhersenhelft activeren.
De linkerhersenhelft regelt taal en analyse, de rechterhelft emoties, fantasie en verbanden leggen.
Een nare ervaring zou op deze manier beter worden geïntegreerd.

Uit hersenscan onderzoek bij getraumatiseerde patiënten, blijkt dat vóór EMDR-behandeling vooral de rechterhersenhelft actief is. Nare ervaringen blijven dus vooral hangen in het emotionele. Na behandeling is ook de linkerhersenhelft actief.
Bovenstaand verhaal is over het algemeen lastig uit te leggen aan cliënten. Meestal is de volgende uitleg begrijpelijker en kan men zich er iets bij voorstellen.

Wanneer mensen last hebben van een trauma of angst, slaapt men vaak slecht. In onze diepe slaap worden de gebeurtenissen van de dag verwerkt. Een normale gebeurtenis wordt in de hersenen opgeslagen, en als een verhaal ‘verwerkt’.
Een traumatische ervaring wordt in de hersenen opgeslagen in scherven, (kleine pijnlijke stukjes). Deze ‘scherven’ kunnen bestaan uit: geur, beelden, geluid, pijn, enz. Deze scherven worden opgeslagen in verschillende delen van de hersenen. Men wordt er dan ook ongecontroleerd mee geconfronteerd.
Door het stimuleren van de linker-en rechterhersenhellft dmv EMDR wordt de verwerking die normaal gesproken via de slaap plaatsvind, nagebootst. Zo worden trauma-ervaringen verwerkt, en de scherven opnieuw gerangschikt in onze hersenen als een verhaal.

Wat kunnen wij met EMDR behandelen?

Trauma-ervaring. Een schokkende gebeurtenis in het algemeen.
Je kunt dan denken aan oorlogstrauma, overlijden, lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling, ongelukken, zedenmisdrijven, geweldpleging, arrestatieherinneringen, enz.

Vele vormen van angsten en angststoornis. Dit is een zeer breed gebied.
Je kunt dan denken aan angst voor iets uit het verleden, voor mensen, straatvrees, de tandarts, bepaalde dieren, geuren, om te verdwalen, om door tunnels te lopen/rijden, om dood te gaan, voor ziekenhuizen en/of bepaalde behandeling, enz.

Vormen van gedragsproblemen zoals agressie, onzekerheid, enz.

Samen kunnen we onderzoeken of EMDR het meest passend is in jouw situatie of dat het misschien onderdeel uitmaakt van het totale behandelplan. Indien er contra indicatie is, behandelen wij niet. Het kan overigens zijn dat klachten in eerste instantie even verergeren. De klachten verminderen dan meestal na de derde behandeling.

>> Bekijk ook de andere tools die wij inzetten